środki pomocnicze

511 szybki odrdzewiacz

511 Szybki odrdzewiacz którego specjalne dodatki powodują poluzowanie nawet silnie zakleszczonych gwintów, śrub, sworzni itp.

Nie reaguje z metalami, nie zawiera kwasu przez co nie ma przykrego zapachu. Może być rozpylany bezpośrednio na śruby, gwinty. Zapewnia doskonałą penetrację i działanie jako skuteczny smar, ułatwiając demontaż.

Ta specjalna formuła wymaga tylko jednej minuty na głęboką penetrację miejsc których zwyczajny penetrant nie jest w stanie osiągnąć.

335 środek do cynkowania

335 Cynkowanie na zimno zapewnia bardzo dobrą ochronę przed korozją wszędzie tam gdzie metal i elementy stalowe są narażone na działanie żrących oparów lub trudnych warunków atmosferycznych.

Stosuje się go do uzupełniania uszkodzonej warstwy ocynkowanych elementów, po spawaniu, konserwacji. Doskonale maskuje powierzchnie po obróbce mechanicznej.
335 zawiera ponad > 95 % czystego cynku w utwardzonej powłoce.

Zewnętrzna warstwa reaguje z powietrzem i tworzy nierozpuszczalną powłokę tlenków cynku, zapewniającą natychmiastową i długotrwałą, podwójną ochronę.